sportief en sociaal

Binnen onze golfclub heerst een sportieve en sociale cultuur met warme onderlinge betrokkenheid. Het is ook een plek waar nieuwe leden en gasten zich direct welkom voelen. We hechten sterk aan deze warme en positieve sportsfeer, vandaar dat we een heldere gedragscode hebben. 

De Goyer Gedragscode is als download document beschikbaar onderaan de pagina.

Het uitgangspunt van deze Gedragscode is kort samengevat een golfclub te zijn waar sportief gedrag voorop staat. Sportief gedrag is bedoeld in de meest brede zin van het woord: het betreft daarbij niet alleen het naleven van de golfregels. Alleen als we op een plezierige, respectvolle manier met elkaar omgaan kan de Goyer een vereniging zijn waar iedereen graag komt en zich thuis voelt.

De Goyer Gedragscode is van toepassing op alle leden, medewerkers en gasten van de Goyer Golf- en Country Club.

Consequenties
Het bestuur vindt gedrag dat in strijd is met de Goyer Gedragscode niet acceptabel en zal dit niet tolereren. Het bestuur zal daarbij handelen volgens en in de geest van onze Gedragscode en in overeenstemming met de statuten van de Goyer en de tuchtregels van de NGF, die op de Goyer van toepassing zijn. Dit betekent dat tijdelijke schorsing of verwijdering van het terrein van de Goyer een mogelijke consequentie van ongewenst gedrag is.

Bij geconstateerde of vermoede overtredingen van de Gedragscode kan dit gemeld worden bij het bestuur en voor personeel ook bij het management. Er is ook overleg mogelijk met onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) om te bespreken hoe te reageren na ongewenst/onsportief gedrag. Onze VCP is Brigitte Pijselman en zij is te bereiken per e-mail op vertrouwenspersoon@goyer.nl.

Download hier de Goyer Gedragscode

Hier vindt u de NGF statuten en reglementen.