plaatselijke Goyer regels

In aanvulling op de R&A Rules of Golf zijn de volgende plaatselijke regels van toepassing:

 • Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven met witte palen, wit gemarkeerde hekken en overige omheiningen die de grens van de baan aangeven.  
 • De rode hindernis rechts van de fairway van hole 4 en de rode hindernis links van de fairway van hole 6 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot in het oneindige.
 • Als een bal gespeeld op hole 14 in de rode hindernis tot stilstand is gekomen, mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken:
  a.   Volgens Regel 17.1.; of
  b.   Door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in de wit omlijnde droppingzone links van het pad.
  Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • De zijde aan de kant van het water van de houten beschoeiing van de hindernissen geeft de grens van de hindernis aan. 
 • Grond in Bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen met groene koppen of witte lijnen met één paal met groene kop. GUR moet beschouwd worden als een verboden speelzone. Indien er sprake is van een belemmering (zie Regel 2.4) door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn, binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16-1b.
  Een vast obstakel mag volgens deze Plaatselijke Regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 • Aangepaalde bomen in het algemene gebied zijn verboden speelzones. Wanneer er sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1f.

Tijdelijke plaatselijke regel:

 • Als de bal van een speler in het algemene gebied ligt, mag de bal worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst zonder straf. 

Straf voor overtreden van een plaatselijke regel: Algemene straf (R.1-3).
 

 • De afstanden op de afstandspalen zijn in meters naar het midden van de green. Afstanden op de putdeksels geven de afstand naar de voorkant, het midden en de achterkant van de green. 
 • De wasteland gebieden op de baan behoren tot het algemene gebied.
 • Op de Goyer wordt Ready Golf gespeeld. 

Een pdf van de plaatselijke regels is middels deze link ook te downloaden om eventueel af te drukken.