plaatselijke Goyer regels

In aanvulling op de algemene golfregels (het regelboekje) zijn de volgende plaatselijke regels van toepassing:

 • Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven met witte palen of wit gemarkeerde hekken.  
 • De rode hindernis links van de fairway van hole 6 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige. 
 • De binnenzijde van de houten beschoeiing van de hindernissen geeft de grens van de hindernis aan. 
 • Grond in Bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen met groene koppen of witte lijnen met één paal met groene kop. GUR moet beschouwd worden als een verboden speelzone. Indien er sprake is van een belemmering (zie Regel 2.4) door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn, binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16-1b.
  Een vast obstakel mag volgens deze Plaatselijke Regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

Straf voor overtreden van een plaatselijke regel: Algemene straf (R.1-3).

 • De afstanden op de afstandspalen zijn in meters naar het midden van de green. Afstanden op de putdeksels geven de afstand naar de voorkant, het midden en de achterkant van de green. 
 • De wasteland gebieden op de baan behoren tot het algemene gebied.
 • Op de Goyer wordt Ready Golf gespeeld. 

Tijdelijke plaatselijke regels: 

 • Bloembed hole 18: Het bloembed achter de green van hole 18 is een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie regel 2.4), moet de speler de belemmering ontwijken volgens regel 16.1f.
 • Plaatsen algemeen gebied: Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal een bal plaatsen binnen de lengte van een scorekaart van de oorspronkelijke ligging, in het algemeen gebied, niet dichter bij de hole.

De plaatselijke regels zijn middels deze link ook af te drukken.