plaatselijke Goyer regels

In aanvulling op de algemene golfregels (het regelboekje) zijn de volgende plaatselijke regels van toepassing:

 • Buiten de baan (Out of Bounds) wordt aangegeven met witte palen, wit gemarkeerde hekken en overige omheiningen die de grens van de baan aangeven.  
 • De rode hindernis links van de fairway van hole 6 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige. 
 • De zijde aan de kant van het water van de houten beschoeiing van de hindernissen geeft de grens van de hindernis aan. 
 • Grond in Bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen met groene koppen of witte lijnen met één paal met groene kop. GUR moet beschouwd worden als een verboden speelzone. Indien er sprake is van een belemmering (zie Regel 2.4) door GUR, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn, binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16-1b.
  Een vast obstakel mag volgens deze Plaatselijke Regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 • Aangepaalde bomen in het algemene gebied zijn verboden speelzones. Wanneer er sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler de belemmering zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1f.
Tijdelijke plaatselijke regels:
 • Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal een bal plaatsen binnen de lengte van een scorekaart van de oorspronkelijke ligging, in het algemeen gebied, niet dichter bij de hole. 
 • Alle wintergreens, die niet in gebruik zijn, zijn verkeerde greens en moeten worden ontweken volgens regel 13-1f.

Straf voor overtreden van een plaatselijke regel: Algemene straf (R.1-3).
 
 • De afstanden op de afstandspalen zijn in meters naar het midden van de green. Afstanden op de putdeksels geven de afstand naar de voorkant, het midden en de achterkant van de green. 
 • De wasteland gebieden op de baan behoren tot het algemene gebied.
 • Op de Goyer wordt Ready Golf gespeeld. 

Een pdf van de plaatselijke regels is middels deze link ook te downloaden om eventueel af te drukken.