Voor de minder mobiele golfer

De Goyer is aangesloten bij de Stichting Handicart. Doelstelling van deze stichting is tijdelijk of permanent minder valide golfspelers in staat te stellen het golfspel te blijven uitoefenen tegen een zeer geringe vergoeding. Daartoe dient hij/zij wel in het bezit te zijn van een geldige gebruikerspas. 

Om voor een Handicart-gebruikerskaart in aanmerking te komen kan men zich melden als donateur bij de consul en een aanvraagformulier invullen. Er wordt een recente dokters- of fysio-verklaring (niet van de huisarts) gevraagd, vermeldende, dat men tijdelijk of blijvend, niet in staat wordt geacht, 18 holes af te leggen zonder hulpmiddel. Na invulling van het aanvraagformulier, zorgt de clubconsul voor verdere verwerking van de aanvraag.

Met de gebruikerskaart (met pasfoto) kan men op alle banen in Nederland waar handicarts aanwezig zijn tegen deze lage vergoeding een handicart huren. Geadviseerd wordt van te voren een telefonische reservering maken bij de club (niet bij de consul) en dient u op de dag dat u gaat spelen uw gebruikerskaart aan de receptie te tonen.

De taak van de clubconsul is verder toe te zien op een goede gang van zaken t.a.v. het gebruik van de handicarts, de potentiële gebruikers met raad en daad bij te staan en vooral ook een dringend beroep te doen op alle leden van de Goyer Golf & Country Club zich als sympathisant/donateur te melden voor een jaarlijkse donatie van tenminste € 25,00 om zeker te zijn, dat onze club over de hulpmiddelen zal kunnen beschikken om minder valide en oudere spelers in staat te stellen het golfspel te blijven uitoefenen.
 
Consul: Harry Reijngoud (h.reijngoud1@gmail.com)
Stichting Handicart: https://www.handicart.nl
 
Houders van een handicartpas betalen 4,50 euro per persoon voor de huur van een handicart / buggy; zonder handicartpas is het tarief 30 euro per buggy. Een handycart pashouder met een niet-pashouder in 1 buggy betalen samen 13 euro. Als u een handicart / buggy nodig heeft, wilt u dit dan bij uw reservering vermelden?