groen, gezond en duurzaam

Het GEO-certificaat is ontwikkeld door Golf Environment Organization (GEO). Een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Het certificaat omvat drie deelgebieden waarvoor criteria zijn vastgesteld: natuur, milieu en samenleving. Omdat Goyer ruimschoots voldoet aan deze criteria, zijn we opnieuw met vlag en wimpel geslaagd voor dit internationaal hoog aangeschreven GEO certificaat. In 2013 is de Goyer voor de eerste maal gecertificeerd. Her-certificering vond plaats in 2017 en in 2023. Het GEO-certificaat is een bewijs dat onze club permanent werkt aan een groene, gezonde en duurzame golfomgeving. Het gaat niet alleen om natuurwaarden en baanonderhoud maar ook om onze faciliteiten waaronder het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen en onze gebouwen.
Het GEO-certificaat is dus een belangrijk keurmerk dat wordt toegekend aan golfclubs die zich blijvend inzetten voor natuurwaarden, duurzaamheid en milieuvriendelijk beheer van hun golfbanen. Want het deelnemen aan het GEO-programma is een continu proces. Wanneer het certificaat behaald is, wordt er telkens een heraudit uitgevoerd. Hierbij wordt er gekeken of de beschreven doelen behaald zijn en welke nieuwe doelen er zijn beschreven. Maatschappelijk Verantwoord Golf (MVG) is een prioriteit voor de Goyer. 

Meer informatie over GEO is te vinden op de website Sustainable.golf en meer specifiek hoe de Goyer hier aan bijdraagt in het GEO rapport 2023