in het nieuws

Opnieuw voor 5 jaar GEO gecertificeerd

Op 7 juni is bekend gemaakt dat de GEO Foundation de Goyer voor de komende vijf jaar opnieuw gecertificeerd heeft. Dat is geweldig nieuws en een bevestiging dat we uiterst verantwoord omgaan met onze baan en de natuur maar ook met maatschappelijk verantwoord ‘ondernemen’. We zijn veel dank verschuldigd aan de leden van de GEO werkgroep en ook aan onze greenkeepers die veel en belangrijk werk verricht hebben. Het volledige GEO rapport is geplaatst op website onder ‘De Baan’ en u vindt het hier.