jeugd

Jeugdlid
Kinderen en kleinkinderen van (aspirant) certificaathouders komen automatisch in aanmerking voor een jeugdlidmaatschap. Van jeugdleden wordt een actieve deelname verwacht aan jeugdlessen, wedstrijden en andere activiteiten. De jaarlijkse contributie bedraagt €195,00 voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar; €327,00 voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar; en €412,00 voor kinderen tussen de 15 en 21 jaar. Leden met de leeftijd tussen 22 en 25 jaar betalen €644,00 per kalenderjaar (inclusief BTW, excl. verenigingsbijdrage en NGF-bijdrage). Voor meer informatie: goyerjeugd@gmail.com.

'Altijd een leuk gezicht al die enthousiaste kinderen op de baan te zien.'
Trotse ouder

Jeugd (proef) lid
Aspirant jeugdleden tot 21 jaar wiens (groot)ouders geen lid zijn van de Goyer kunnen onder bepaalde voorwaarden toch in aanmerking komen voor een proeflidmaatschap. Een proeflid is een actief jeugdlid van de Goyer met volledig speelrecht, die kan deelnemen aan alle (jeugd)activiteiten. De Goyer heeft het recht het proeflidmaatschap voortijdig te beëindigen. De jaarlijkse contributie is hetzelfde als dat van een regulier jeugdlidmaatschap. Voor meer informatie: goyerjeugd@gmail.com.