sportief en sociaal

Binnen onze golfclub heerst een sportieve en sociale cultuur met warme onderlinge betrokkenheid. Het is ook een plek waar nieuwe leden en gasten zich direct welkom voelen. We hechten sterk aan deze warme en positieve sportsfeer, vandaar dat we een heldere gedragscode hebben. Deze is beschreven in het Reglement Sociale Omgangsvormen en Veilig Sportklimaat (zie onderstaande link). Voor mogelijke sancties wordt het NGF Tuchtreglement gevolgd. 

'Als nieuw lid stapte ik meteen in een warm bad. Ja, ik voelde me echt welkom...'
Iris, lid sinds 2016

Onderstaande links geven toegang tot de reglementen van de club:

Mevrouw Brigitte Pijselman is vertrouwenscontactpersoon en zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@goyer.nl.